Uwong kang seneng “ngapusi”, nanging jaminane suwarga, yoiku “SIMBOK”. Saben wayah saben ndino direwangi kerjo ketekuk keringkes kanggo anak. Awak sayah ora lumrah, yen ngendiko, jare wis biasa. Yen olah-olah, nyisihke lawuh kanggo anak. Bareng