Pemuda Istimewa di Mata Rasulullah Menurut Syaikhul Jihad Abdullah Azzam “Belum dikatakan berbuat baik kepada Islam, orang yang belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanyaā€¯. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais al-Qarni