Nasihat Jawa: Ibu Ibu Ibu

Uwong kang seneng “ngapusi”, nanging jaminane suwarga, yoiku “SIMBOK”. Saben wayah saben ndino direwangi kerjo ketekuk keringkes kanggo anak. Awak sayah ora lumrah, yen ngendiko, jare wis biasa. Yen olah-olah, nyisihke lawuh kanggo anak. Bareng anak mulih simbok ngendika, “Gek maem kae ono lawuh wong simbok ora pati seneng iwak.” Yen lagi olah-olah sithik dijak maem anak, simbok ngendiko, “Wis gek maem simbok ora luwe. Yen anak lagi loro, nganti tengah wengi anggone nunggoni. Bareng anak nglilir, simbok ngendiko, “Wis bobok maneh ben ndang sehat, simbok durung ngantuk.” Yen anak wis rampung sekolah iso kerjo arep kirim duwit, simbok ngendiko, “Simpenen wae, kanggo celengan, simbok isih duwe duwit.”

Simbok ngapusi lelakon uripe, simbok, nganggep anak koyo bocah cilik terus. Simbok, tansah sumelang, ora mikir anak sumelang opo ora marang kahanane. Simbok, ora mikir sepiro sugihe anak. Simbok, ngapusi mergo roso ikhlas, lan luhur pengorbanane.

Duh Gusti Allah, mugi pun ngapunten sedoyo kalepatanipun, dipun tampi sedoyo amal kesaenanipun simbok. Mbok bilih pun kersaaken mugi pinaringan husnul khatimah, kapapanaken suwargo minulyo Panjenengan

Bersyukurlah yang masih punya simbok. Mugi-mugi kasarasan tansah kajiwo kasariro dumateng kito sami.

Terima kasih telah membaca kisah cerita tentang cerita sex ibu ibu, cerita sex jawa. Apabila kisah cerita ini bermanfaat silakan dibagikan, terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *